Nationale Energie Week: kruisbestuiving tussen vier vakbeurzen

Nationale Energie Week: kruisbestuiving tussen vier vakbeurzen

Tijdens de Nationale Energie Week, die plaatsvindt van 10 tot en met 12 oktober, zijn de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch het toneel van vier vakbeurzen tegelijk: Vakbeurs Energie, Zero Emission | Ecomobiel, Prefab, en Industrial Heat & Power. "Er zijn ontzettend veel dwarsverbanden tussen deze thema's, dus de combinatie is perfect."

Het aanjagen van de energietransitie en verduurzaming is het hoofddoel van de Nationale Energie Week. In die week vinden vier vakbeurzen plaats die qua thema’s en bezoekersprofiel veel overlap hebben. “Door de beurzen te bundelen, creëren we een breed gezamenlijk platform met veel ruimte voor activiteiten, lezingen en demonstraties”, aldus Sander Braam, business development manager bij beursorganisator 54events. “De energietransitie is het overkoepelende thema dat de vier deelbeurzen verbindt. Bezoekers komen meestal op één beurs/thema binnen, maar pakken de andere drie gemakkelijk mee. Zo wordt de samenhang zichtbaar. Die kruisbestuiving is een absolute meerwaarde.”

Geactualiseerde thema’s

“Ten opzichte van 2022 blijven de thema’s overeind; binnenklimaat, gebouwschil, smart energy & storage, om er wat te noemen. Maar we leggen in de komende Nationale Energie Week hier en daar wel wat andere accenten. Neem de Wkb (Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, red.) die per 1 januari ingaat; hier is zeker extra aandacht voor. Er zijn in de afgelopen twee jaar verschillende pilots geweest en er is dus ervaring opgedaan die we graag delen. Zo proberen we meer thema’s te actualiseren, te vernieuwen en aan concrete projecten te koppelen. Dat vertaalt zich onder andere in de lezingen en presentaties van het kennisprogramma. En op de beursvloer staan exposanten met innovaties die impact hebben op de markt.”

Sander Braam (Foto: NFP Photopgraphy).
Sander Braam (Foto: NFP Photopgraphy).

Energietransitie

“De noodzaak van de energietransitie wordt steeds meer gevoeld”, stelt Braam. “Er is haast bij, dat proeven we uit de gesprekken die we voeren. Gelukkig is voor bepaalde onderdelen vastgesteld wat er moet gaan gebeuren. Neem het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie, een concreet plan voor de omschakeling naar schone energie. In de industrie gaat het om grote hoeveelheden energie, dus omschakelen naar schone energie betekent een enorme besparing. Er zijn al veel toepassingen voor de industrie, zoals de inzet van restwarmte, het isoleren van installaties, en noem maar op. We verwachten dan ook veel aandacht voor de beurs Industrial Heat & Power.”

Rol van waterstof

De ‘Dutch Hydrogen Days’ maken voor de derde keer deel uit van de Nationale Energie Week. “Het is geen aparte beurs, maar zou dat in de toekomst wel kunnen worden”, zegt Braam. “Waterstof drijft innovaties die op verschillende manieren een grotere rol kunnen gaan spelen. Waterstof is een belangrijke ingrediënt in de verduurzaming van de industrie en kan ook uitstekend worden ingezet voor energieopslag of warmte op plekken waar andere duurzame oplossingen niet bruikbaar of wenselijk zijn.” In het waterstofpaviljoen zijn oplossingen van zowel gevestigde namen als van startups te zien. Braam: “Om nieuwe initiatieven te stimuleren, reiken we dit jaar ook weer de Waterstof Innovatie Award uit, waarbij de jury vooral gaat kijken naar de haalbaarheid en de houdbaarheid. We zijn benieuwd wie dit jaar de prijs van 15.000 euro in de wacht sleept.”

Elkaar in de ogen kijken

Online is er heel veel informatie te vinden over energiebesparing en duurzaamheid, maar er is ook veel ruis en desinformatie. Juist daarom is een beurs volgens Braam een goede manier om je te informeren. “Live contact brengt zoveel meer. Het face-to-face uitwisselen van informatie en ervaringen, het samen zoeken naar manieren om samen te werken en om tot oplossingen te komen; daarvoor moet je elkaar in de ogen kunnen kijken. Voor de Nationale Energie Week geldt dat nog veel sterker omdat het vier beurzen onder één dak zijn en er dingen ontstaan buiten de gebaande paden.”

Energietransitie versnellen

“Iedereen die er rondloopt, is een expert”, vervolgt hij. “Exposanten, leden van brancheverenigingen, medewerkers van kennisinstellingen, maar zeker ook de bezoekende professionals. Van koplopers en ondernemers die al volop bezig zijn met de energietransitie, tot hen die op het punt staan om dat te doen. Ze hebben zich al verregaand in de materie verdiept en komen om slagen te maken; wat is er te koop en wat kan ik daarmee? Ook vanuit de woningbouwcorporaties en bijvoorbeeld gemeenten is de belangstelling groot. De verbindende factor is dat het bedrijven en organisaties zijn die voorop willen lopen. Ze zien het belang en willen de transitie versnellen.”

Optelsom van kennis en contacten

“De energietransitie gaat niet met één techniek of oplossing tot stand komen”, aldus Braam. “Het wordt een mix en we zullen alle onderdelen hard nodig hebben om in 2050 tot 0 procent CO₂-uitstoot te komen. Dat is eigenlijk de samenvatting van het concept van de Nationale Energie Week. Die optelsom van kennis, contacten, producten en diensten staat op 10, 11 en 12 oktober centraal en is het vliegwiel voor de ontwikkelingen die daarop gaan volgen.”

Belang van samenwerking

Braam benadrukt het belang van samenwerking. “Samen, de hele keten; niemand kan het in z’n eentje. Samenwerken is niet soft, het is juist een teken van kracht om kennis te delen en samen op te trekken. We hebben elkaar harder nodig dan ooit, ook al omdat de ketens veranderen. Producten zijn steeds vaker geïntegreerd, bouw en installaties raken meer en meer vervlochten en alles staat met elkaar in verbinding. Ook daarvoor is teamwork nodig: al die verschillende componenten op elkaar afstemmen en samen laten werken."

Bezoekers inspireren

Waar kijkt Braam het meest naar uit? “Het klinkt cliché, maar mijn antwoord is: de energie die je op een drukbezochte beurs krijgt. Mensen die elkaar ontmoeten en in gesprek gaan, volgeboekte kennissessies, de reuring die er is. Ik hoop hier en daar letterlijk vast te lopen in de mensenmassa. Als organisator van deze beurs hopen we bij 54events natuurlijk ook dat we bezoekers kunnen inspireren en stimuleren om echt stappen te zetten in de richting van een fossielvrije, groene toekomst.”

Nieuw label geeft duidelijkheid over kwaliteit binnenklimaat gebouw  

Nieuw label geeft duidelijkheid over kwaliteit binnenklimaat gebouw

Om duidelijk te maken hoe het gesteld is met het binnenklimaat van een gebouw hebben Binnenklimaat Nederland (BN) en TVVL een label geïntroduceerd....

Circulair initiatief zamelt HVAC-producten in voor hergebruik

Circulair initiatief zamelt HVAC-producten in voor hergebruik

Mede door de energietransitie en de opkomst van warmtepompen, worden steeds meer HVAC-componenten vervangen. Dat betekent ook dat oude producten,...

Stulz en Asperitas werken samen aan datacenterconcept met dompelkoeling

Stulz en Asperitas werken samen aan datacenterconcept met...

Stulz Modular, een dochteronderneming van Stulz, is een samenwerking gestart met het Nederlandse Asperitas, dat gespecialiseerd is in...

Plug & play CO₂-warmtepomp voor gebouwen en stadsverwarming

Plug & play CO₂-warmtepomp voor gebouwen en stadsverwarming

De installatietijd van één dag is een belangrijke troef van de nieuwe plug & play CO₂-warmtepomp HeatQuantum die Advansor onlangs heeft...

Danfoss introduceert nieuw besturingsplatform voor HVAC-toepassingen

Danfoss introduceert nieuw besturingsplatform voor HVAC-toepassingen

Danfoss heeft Alsmart Universele Controller aangekondigd, een nieuw besturingsplatform voor HVAC-toepassingen. Middels Alsmart kunnen...

Een perfect binnenklimaat wordt een fluitje van een cent

Een perfect binnenklimaat wordt een fluitje van een cent

De innovatieve luchtbehandelingskast van Stulz is uitgerust met twee geïntegreerde warmtepompen. Dit vereenvoudigt de installatietijd aanzienlijk. En...

HVAC-dienstverlener AQ Group kan doorgroeien dankzij investeerder

HVAC-dienstverlener AQ Group kan doorgroeien dankzij investeerder

Het Nederlandse AQ Group ondersteunt installateurs bij het optimaliseren en verduurzamen van grote HVAC- en drinkwaterinstallaties. Om door te kunnen...

Coolest Job-fotowedstrijd NVKL: laatste week voor inzendingen

Coolest Job-fotowedstrijd NVKL: laatste week voor inzendingen

De jaarlijkse NVKL Coolest Job-fotowedstrijd loopt nog tot en met aanstaande vrijdag 16 februari. Tot die dag hebben koelmonteurs in de branche...