Terugkijken en een beetje vooruitkijken

Terugkijken en een beetje vooruitkijken

De laatste weken van het jaar zijn natuurlijk bij uitstek een periode om terug- en vooruit te blikken. 2023 werd deels gekenmerkt door de opkomst van digitalisatie en AI. Een belangrijke ontwikkeling, maar ik hoop dat we daarnaast ook aandacht voor elkaar blijven houden.

De kerstlichten fonkelen, het jaar loopt op zijn eind. Een jaar dat voor een groot deel in het teken stond van digitale innovatie. AI in het algemeen en ChatGPT in het bijzonder speelden een prominente rol. In de wereld, maar zeker ook in onze bedrijfsvoering bij IJskoud. Met FreezerData en de integratie met een besloten variant van ChatGPT maken we daarin een enorme stap. We hebben de Virtuele Monteur een stem gegeven. Een paar jaar geleden had ik je voor gek verklaard. Ik ben eigenlijk teveel mensenmens voor al die technologie. Maar inmiddels zie ik ook in dat de hoeveelheid werk en informatie zo overweldigend is dat we de technologie wel moeten omarmen, anders raken we allemaal overbelast.

Het aanbod van tools, dashboards en platformen vandaag de dag is overweldigend breed, maar ook enorm versplinterd. Dat brengt kansen én uitdagingen met zich mee. Het samenbrengen van digitale hulpmiddelen lukt alleen als we goed samenwerken. En dat brengt me weer bij die menselijke connectie. Neem een watergekoelde installatie. Daarbij zijn zowel de vaardigheden van een loodgieter als die van een installateur belangrijk. Beiden bekijken de situatie vanuit hun eigen perspectief. Maar om het gemeenschappelijke doel te bereiken – een optimaal werkende installatie – moéten ze samenwerken. Natuurlijk spelen verschillende belangen een rol, maar als iedereen alleen maar aan z’n eigen hachje denkt, drijven we steeds verder van elkaar af. En werkt er uiteindelijk niets.

Bij al dat digitale geweld was 2023 gelukkig ook een jaar met de menselijke factor. Ik heb prachtige samenwerkingsverbanden zien ontstaan, tussen hogescholen, maar ook publiek-private samenwerkingen tussen bedrijven, overheidsinstanties en onderwijsinstellingen. Samen zoeken we naar oplossingen voor complexe vraagstukken, wat ik heel positief vind. Door krachten te bundelen en ervaringen en inzichten te delen, kunnen we deze veranderingen niet alleen het hoofd bieden, maar ze ook vormgeven op een manier die ons allemaal ten goede komt.

Met 2024 voor de deur is het dan ook mijn grootste wens dat we aandacht blijven hebben voor elkaar. Laten we de waarde van elk individu – of het nu een collega, klant, partner of buurman is – erkennen. Ongeacht hun afkomst, achtergrond, cultuur of levensvisie. Samen kunnen we bouwen aan een toekomst waarin technologie en menselijkheid hand in hand gaan: een toekomst waarin iedereen zich thuis voelt.

Ik wens u een fijn, liefdevol en vooral warm 2024!

José Komin,
mede-eigenaar van IJskoud

Lees meer over

Algoritme Alice: mogelijk hulpmiddel bij het tegengaan van netcongestie

Algoritme Alice: mogelijk hulpmiddel bij het tegengaan van...

Machine Learning is een vorm van kunstmatige intelligentie die algoritmen 'traint' om patronen in data te herkennen. Hierdoor leert een computer om...

Exergieanalyse van een NH₃/CO₂-cascadekoelsysteem met ejector

Exergieanalyse van een NH₃/CO₂-cascadekoelsysteem met ejector

Chinese onderzoekers hebben een wiskundig model van een NH₃/CO₂-cascadekoelsysteem met ejector opgesteld, om het op basis van een thermodynamische...

De thermische beheermodule, hier nog in de constructiefase.

Fraunhofer ontwikkelt propaanwarmtepomp voor 'kleine' industriële...

Propaan wordt alom gezien als het belangrijkste F-gassenalternatief voor residentiële warmtepompen. Onderzoekers van Fraunhofer ontwikkelden onlangs...

Toen en nu: over probleem onvoldoende afvoer condensaat uit condensors

Toen en nu: over probleem onvoldoende afvoer condensaat uit condensors

In een artikel in de RCC K&L van 25 jaar geleden wijst Fons Pennartz erop dat het combineren van verschillende (soorten) condensors op een...

Zo werkt het! Purgers

Zo werkt het! Purgers

Deze keer in de rubriek 'Zo werkt het!' gaan we in op purgers. Ze zorgen ervoor dat er constant niet-condenseerbare gassen (NC's) worden verwijderd...

FreezerData-eigenaar Henk Komin (r) en Daniel Overdevest (ata scientist en mede-eigenaar).

FreezerData spoort onregelmatigheden op en voorkomt storingen

FreezerData is een digitaal bewakingssysteem voor koelapparatuur. Met behulp van slimme software en data afkomstig van sensoren kan het...

Evaluatie van een warmtepompboiler met transkritische CO₂-ejector-expansie

Evaluatie van een warmtepompboiler met transkritische...

Het grote drukverschil in een transkritische CO₂-warmtepompboiler leidt tot een enorm smoorverlies en tot een verslechtering van systeemprestaties....

Condensors bij de fruitopslag in Murcia.

Koudemiddel R455A in koelinstallaties voor opslag levensmiddelen

Als specialist in koelinstallaties voor de voedingsmiddelenindustrie kan de Spaanse fabrikant Greenfrío een breed assortiment leveren. Daarbij wordt...